Facebook Instagram
0885 300 105
Wolford Boutique Sofia

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 300 лв

ПОЛУЧАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

Чл. 14.1. Клиент, поръчал стока от САЙТА, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, в посочените в настоящите условия случаи:

1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от Клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
2. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
3. Ако цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в САЙТА;
4. Ако не е спазен срока, обявен за доставка;

14.2. Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.

14.3. Извън изброените случаи, Клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

14.4. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако Клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

14.5. След получаване и заплащане на стоката, Клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:
1. Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
2. Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;
3. Без да посочва причина за връщането на продукта, ако той е в оригиналния си вид, опаковка и качество.

14.6. Рекламации се приемат, както следва:
1. По точка 1 и 2 от предходната разпоредба: в срок от 24 часа от получаването на стоката.
2. По точка 3: съгласно чл.55 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

 

ПРОДАВАЧЪТ ще възстанови на Клиента в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа, по банков път. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на Клиента. За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:
- стоката да не е използвана;
- опаковката й да е запазена; опаковката на чорапи и чоропогащници да не е отваряна;
- да е запазена касовата бележка или фактурата;

14.7. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 48 часа след заявката на Клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

14.8. В случай на желание от страна на Клиента, да замени закупен артикул от САЙТА за размер или друга стока, той се изпраща обратно по куриер на адрес : гр.София, бул.”Витоша” 66, бутик Wolford, за сметка на Клиента, само и единствено при условие, че стоката е в първоначалния си търговски вид, не е използвана, опаковката и касовата й бележка са запазени.

Замяна на чоропогащници или чорапи е възможна само при условие, че опаковката на продукта не е отваряна или увреждана, като и самият продукт не е претърпял външни действия, които да са променили качеството и характеристиките му.

Замененият размер на закупен артикул/и, съответно се изпраща обратно към Клиента на посочения адрес за доставка, за сметка на ПРОДАВАЧА.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Абонирайте се за нашия Wolford Бюлетин. Бъдете информирани първи за промоции, специални разпродажби и новости на марката.

  THE W ACTIVEЧОРАПИ И ЧОРАПОГАЩНИЦИДРЕХИКЛИНОВЕБЕЛЬОАКСЕСОАРИБАНСКИМЪЖКИ ЧОРАПИ

 
 

Моята кошница

НЕ СТЕ ИЗБРАЛИ АРТИКУЛИ